VILT

Viltprodukter ökar hela tiden i andel av vår omsättning. Vilt är magert, nyttigt och trendigt.
Volymerna växer i takt med att medvetenheten om bra mat ökar.
Under jaktsäsongen då det finns tillgång på vilt från Svenska gårdar där man har jaktmarker
eller vilthägn, köper vi givetvis från dem, men kvantiteten är försvinnande liten. Därför har vi
ett nära samarbete med Polarica och Viltpoolen, som är de största aktörerna i producentledet.
De försörjer oss med ett bra utbud av produkter från hela världen.