ROM

Vår Löjrom kommer från Kalix, Vänern och USA. Den mesta Kalix- och Vänerrommen kommer från lokala producenter som vi haft ett långt samarbete med och har bra koll på. Stenbitsrommen och ishavrommen får vi från Norge och USA.

All vår rom är Sigillmärkt.