FISK & SKALDJUR

Vi stödjer det Svenska fisket så mycket vi kan genom att köpa fisk och skaldjur som landas främst i Göteborg och på Smögen.
Tyvärr minskar tillgången och det räcker inte för att täcka behovet på långa vägar.
Våra Svenska fiskare måste hela tiden söka sig allt längre ut på Nordsjön för att få bra fångster.
Detta innebär i sin tur att fisken ofta måste landas i Danmark för snabb transport med kylbilar till Sverige, för att fisken skall
vara färsk när vi levererar.

För att säkra vårt behov är vi därför sedan flera år engagerade i den Isländska fiskmarknaden genom vårt dotterbolag
Seafood Supply Iceland. Island har ett hållbart och i alla delar hårt reglerat fiske för att motverka utfiskning och för att främja arternas fortbestånd. Därför finns ingen risk för att tillgången inte skall räcka.
Runt Island finns världens renaste och rikaste hav. Stor del av fisket bedrivs kustnära och den Isländska fisken och skaldjuren vi levererar är dagsfångad, vilket gör att kvalité och hållbarhet är riktigt bra.
En gammal devis är att ju kallare vattnet är desto bättre är fisken. Isländska vatten är mycket kallare än här hemma och strax utanför kajkanten är det redan 300 meter djupt. De här förutsättningarna gör att vi gärna säljer exempelvis Torsk, Bergtunga och Rödtunga från Island.

Övriga plattfiskar såsom Sjötunga, Slätvar och Piggvar kommer från de Holländska sandbottnarna där tillgång och kvalitet fortfarande är ok. Våra räkor kommer från västkusten i Sverige och från Norge och den Norska fjordlaxen hämtar vi oftast från Nordnorge.