MILJÖ

Eftersom vi utnyttjar naturresurser i vår verksamhet försöker vi hela tiden att anpassa oss till naturens kretslopp. Miljöutbildning av våra medarbetare är därför ett viktigt inslag i vårt arbete. Vi samarbetar med våra leverantörer för att produkter och distributionslösningar skall vara så miljövänliga som det bara går. Vårt sortiment är brett och heltäckande så att vi därigenom kan minimera antalet transporter. Vårt förpackningsmaterial är miljövänligt och återvinningsbart. De kemikalier vi använder är biologiskt nedbrytbara och miljövänliga. Vi använder oss också av emballage i form av plastbackar som returneras och återanvänds. Vi strävar efter att minska avfallsvolymerna och förbereder källsortering som följer gällande lagar och förordningar. Vi ställer höga miljökrav på de investeringar vi gör i fordon och anläggningar och verkar för att energiåtgången i våra anläggningar skall minska.

Vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda våra kunder ett brett sortiment av miljömärkta och närproducerade produkter. Vi är anslutna till REPA-registret.

Eftersom vi satsar mycket på produkter som har Isländskt ursprung, satsar vi också på ett långsiktigt tänkande då det gäller tillgången på fisk och skaldjur. Island som fiskenation har under många år arbetat aktivt med att kontrollera kvoter för att motverka utfiskning. Det är viktigt för oss.

Vi ser alla miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering.

Vi är även certifierade för ASC, KRAV och MSC.

ASC_DEC_2012KRAV_marke_CMYKMSC_ny_DEC_2012